monbox

Monbox giver dig ekstra øjne på dit netværk.

Om det er det årlige service eftersyn af dit netværk, eller du har brug for dokumentation om den generelle brug af netværket, så er Monbox’en den gode løsning.

 

 

Monbox’en indsamler og analyserer på netværkstrafik. Almindeligvis vil den blive installeret, så den har adgang til virksomheden internettrafik.

Analyserne vil fokusere på

 • Almindelig statistik med overblik over hjemmesider og adresser, som der bliver tilgået fra virksomheden, og tilsvarende for hvem der tilgår ressourcer udefra. Dette inkluderer statistik over de protokoller som bliver brugt – HTTP, SMTP, DNS, FTP, mv.
 • Tegn på inficerede maskinerne. Dette gøres bl.a. ved at se på hvilke domæner der tilgås og om der tilgås kendte malware servere
 • Tegn på fejlkonfigurationer, såsom brugen af forkerte IP adresser, manglende kryptering, forældede protokoller mv.
 • Tegn på misbrug. Det kunne være misbrug af virksomhedens netværksressourcer til f.eks. fildeling

Eftersom både automatiske og manuelle analyser bliver brugt,  er der mulighed for at tilse specielle ønskes som virksomheden måtte have.

Monbox’en formål er at hjælpe med at skabe et overblik, så virksomheden kan tage informerede beslutninger om IT prioriteringer.

Vi ser Monbox’en som en hjælp til både ledelsen og IT afdelingen

 • til ledelsen og IT afdelingen, så man kan få en tredjepart ind og vurdere netværket
 • til IT afdelingen som led i den almindelige vedligehold og periodisk ekstra indsats
 • til IT afdelingen for at blotlægge og dokumentere problemområder
 • til IT afdelingen for at få sparring og ekspert bistand


Hos MN Works er vi bevidste om, at mange IT afdelinger har knappe ressourcer, så vi har lavet processen, så IT afdelingen skal gøre mindst muligt.

 1. Virksomheden kontakter MN Works
 2. Vi afholder et møde og diskuterer ønsker og udfordringer
 3. MN Works installerer en Monbox. Rent teknisk kræver det en mirror port tæt på den eksterne router, og vi ønsker at have SSH adgang til enheden via internettet
 4. Monbox’en indsamler data i ca. 14 dage
 5. MN Works afinstallerer enheden, tager den med hjem og analyserer på dataene
 6. MN Works fremsender en rapport med data og konklusioner
 7. Vi afholder et møde og MN Works fremlægger resultaterne, og vi beslutter det videre forløb, hvis det er relevant

Vi vil løbende holde øje med Monbox’en og hvis systemet opdager større problemer, vil vi kontakte virksomheden.

 

Vi kan kontaktes via mail på info@mnworks.dk eller via kontakt formularen.